Enneagramcoach | Database
   

Teeja Lont

gecertificeerd enneagramcoach sinds 2006

 
Kalkestraat 61
6669 CM Dodewaard
0488-411616
 
www.thetraining.nl
 
Als communicatietrainer, acteur en coach gebruik ik het enneagram als instrument om mensen inzicht te verschaffen in hun persoonlijkheidstype. Mijn ervaring is dat wanneer iemand zichzelf dr heeft, de beoogde ontwikkeling direct in gang wordt gezet. Mechanismen en patronen, aangestuurd door specifieke drijfveren en motieven, zijn zichtbaar geworden en daarmee benvloedbaar.Door het volgen van de Nederlandse Opleiding tot Enneagramcoach (NOTE), bij van Kempen Impuls, is een diepgaand inzicht in alle negen typen n in hun onderlinge communicatie in een stroomversnelling gekomen. Daarnaast heb ik geleerd het enneagram als procesmodel n spiritueel model toe te passen. Mijn ontwikkeling in het toepassen van het enneagram is, zeker na deze opleiding, constant in beweging.