Enneagramcoach | Database
   

Louis Crijns

gecertificeerd enneagramcoach sinds 2005

 
Bentinckstraat 23
2582 SR Den Haag
070 331 93 88
 
louiscrijns
 
Coaching is voor mij een activiteit, die gericht is op de terreinen van werk of beroep. Ik werk meestal met cliënten die geen werk (meer) hebben of die in hun beroepsleven een heel andere richting uit willen.  Als coach ben ik vooral gericht op het heden en de toekomst. Daarom zet ik bij coaching vaak procedures in die de verbeeldingskracht en het voorstellingsvermogen van de cliënt stimuleren. Bij het werken aan de toekomst vind ik het van belang dat de cliënt zich die toekomst zo concreet mogelijk voor kan stellen.
Een van de middelen die ik bij een coachingproces inzet is het enneagram. Bij coaching gaat het ook om dat we aandacht schenken aan de gewoontepatronen, zoals iemand die de in de loop van haar of zijn leven ontwikkeld heeft. Ik vind het enneagram een uitstekend instrument om iemands persoonlijkheid in kaart te brengen. Door middel van het enneagram kunnen we op een goede en diepgaande wijze bepalen wat voor persoonlijkheidsstijl of - type iemand ontwikkeld heeft.